Ejby Medborgerhus
Gemsevej 19 • 4623 Lille Skensved
Følg os på Facebook
Ejby If
Ejby Medborgerhus
Følg os på Facebook
Følg os på Facebook
Medlemskab af afdelingen Ejby Medborgerhus

Medlemsmuligheder
Som medlem af afdelingen Ejby Medborgerhus har du mulighed for at deltage i alle afdelingens aktiviteter, studiekredse m.m.m. Medlemskabet er en slags multi-medlemskab. Deltager du i udførelse af aktiviteterne er du ovenikøbet dækket af en forsikring via Ejby Idrætsforening.

Medlemskab giver mulighed for at opnå rabatter på visse arrangementer.

Medlemskab giver mulighed for at låne af Ejby Medborgerhus´ egen bogsamling (Der kan lånes op til 10 bøger/gang). For børnebiblioteket gælder 10-reglen børn ifølge med voksne. Der foretages ikke registrering af de lånte bøger, men det forventes, at bøgerne leveres tilbage.

Medlemskab giver ret til gratis at anvende Ejby Medborgerhus´ faciliteter, såsom opstillede PC, projektor,
PA-anlæg/forstærker og subwoofer, klaver.

Indmeldelse sker via hjemmesiden: www.ejby-medborgerhus.dk, eller ved udfyldelse af blanketten i informationsfolderen, som findes på skranken i Medborgerhuset.

Kontingent
Voksen-årskontingent er                   120,- kr.
Ungdomskontingent 10 – 16 år er       60,- kr.
Børnemedlemskab (< 10 år) er             0,- kr.
Bidragydende medlemmer                  60,- kr., der dækker forsikringsordning.