Bestyrelse for afdeling ”Ejby Medborgerhus”.

 

 

Torsten lykke Hansen

Michael Bang-Achton

Bjarne Larsen

Claus Ulrik Hansen

Astrid Tyroll

Hanne Hansen

Mogens Gammel Pedersen

          

Revisorer:            Ejby Idrætsforenings eksterne revisor

 

Bilagskontrollant:  Henning Lind

 

Følg os på Facebook
Ejby If
Gemsevej 19 • 4623 Lille Skensved
Ejby Medborgerhus
Ejby Medborgerhus
Følg os på Facebook
Følg os på Facebook