Følg os på Facebook
Ejby If
Gemsevej 19 • 4623 Lille Skensved
Ejby Medborgerhus
Ejby Medborgerhus
Følg os på Facebook
Følg os på Facebook

Dato 15.08.2017

Vejledning om åbning og lukning af Ejby Medborgerhus

·       Adgang til huset: den ansvarlige bruger benytter døren i gavlen. Åbning sker med brik (Følg vejledningen nedenfor).

·       Når huset forlades skal alle døre og vinduer være lukket og låst.

·       Sidste person skal forlade huset ad døren i gavlen, og alarmen skal altid kobles til.

·       Ved uagtsomhed eller forkert betjening af alarmsystemet, kan den ansvarlige bruger blive gjort ansvarlig for eventuelle følgeomkostninger.

·       Medlemsbrik og/eller brik til at få adgang til huset uden for åbningstiderne, udleveres af bestyrelsen.

 

Vejledning om brug af brikken:

Åbning af dør i gavl:  Hold brikken op til briklæseren 1 (én) gang, og alarmen slås fra (rødt lys slukkes) og døren låses op (blåt lys blinker). Gå ind. Talkode SKAL IKKE bruges. Brikken har klaret dette. Når døren er låst, lyser det blå lys konstant.

Lukning af huset: Hold brik op til briklæseren 3 (tre) gange i roligt tempo. Briklæseren begynder at køre en lukkeproces igennem. Dette kan høres, og lamperne blinker. Alarmen slås til (kortlæserens røde lampe begynder at lyse) og det blå lys slukkes til sidst. Nu er døren låst og alarmen er slået til. Forlad ikke stedet, før du har sikret dig, at den røde alarmlampe lyser.

Briklæserens beskeder til brugeren:

Rødt lys:                                  Alarmen er slået til og døren er låst

Blåt lys:                                   Døren er låst, men alarmen er ikke slået til

Blåt lys blinker:                        Døren er åben (NB: kun få sekunder)

Rød og blåt lys blinker:             Systemet checker kontrolpunkterne i medborgerhuset (kun få sekunder).

HUSK: Når døren har været lukket i 5-10 sekunder, låses den automatisk. Herefter kan ingen komme ind af døren, men du kan åbne døren indefra. Denne dørlukningsautomatik betyder til gengæld, at hvis du går ud af døren, og den smækker efter dig, så kan du ikke komme ind uden at bruge brikken. Hav derfor nøglen i lommen, hvis du går ud med affald, papir eller lignende, eller sørg for at hoveddøren er låst op.

PRINCIP:  Sidste person slukker og lukker og slår alarmen til.

ALARM:    Skulle alarmen være i uorden og gå i gang, mens du/I er i medborgerhuset, så kan den

udleverede kode bruges. Koden er udleveret til bibliotekspunktgrupperne og bestyrelsen. Husk at ringe til Alarmcentralen og afbestil vagten. Kodeordet til at identificere huset/personen er kommunikeret ud til de faste brugere.

Kan døren ikke åbnes: Ring til mig på 20885994. Jeg har en A-nøgle, eller ring til vores service-tekniker Martin, 22977233.